Kontakt

Szpi­tal Pszczyna

ul. dr Antesa 11
43200 Pszczyna

tel. 32 214 83 10

www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

W nocy i w święta

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia lub zdrowia, w dni powszed­nie do godziny 18.00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej (lekarz rodzinny i specjaliści).

Więcej: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 214 83 10 (szpi­tal)
tel.: 32 214 83 00 (sekre­tariat)
tel.: 32 214 83 07 (izba przyjęć)

Dział zamówień publicznych

e-​mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl

tel.: 32 214 83 01
fax: 32 214 83 02

Odd­zi­ały

Bezpośred­nie dane kon­tak­towe poszczegól­nych odd­zi­ałów można znaleźć w zakładce Odd­zi­ały.

Inspek­tor Ochrony Danych

Dorota Rakoczy

email: iod@szpital.pszczyna.pl

Kon­takt z mediami

Bar­bara Zejma

email: rzecznik@szpital.pszczyna.pl

Pobierz Press pack