Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia lub zdrowia, w dni powszed­nie do godziny 18.00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowotnej.

Od godziny 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta, nocna i świąteczna opieka zdrowotna dzi­ała w Ośrodku Zdrowia „Syme­tria” w Pszczynie.

syme​tria​-pszczyna​.pl” class=„btn”>Symetria Pszczyna

ul. Par­tyzan­tów 21,
tel. 32 447 47 05

tel. 32 447 47 05