Nie trać czasu!

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Jedź prosto do szpi­tala zakaźnego!

Jeśli pode­jrze­wasz, że jesteś zakażony koron­awirusem i chcesz przy­jechać do szpi­tala włas­nym środ­kiem trans­portu, to udaj się bezpośred­nio do najbliższego szpi­tala zakaźnego. Listę takich szpi­tali w wojew­ództwie śląskim zna­jdziesz poniżej:

Tychy, Megrez Sp. z o. o., ul. Edukacji 102

Zaw­ier­cie, Szpi­tal Powia­towy, ul. Miodowa 14

Racibórz, Szpi­tal Rejonowy im. dr Józefa Ros­tka, ul. Gamowska 3

Bytom, Szpi­tal Spec­jal­isty­czny nr 1, al. Legionów 49

Chorzów, Szpi­tal Spec­jal­isty­czny, ul. Zjed­noczenia 10

Częs­to­chowa, Wojew­ódzki Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. N.M.P., ul. Pol­skiego Czer­wonego Krzyża 7

Cieszyn, Zespół Zakładów Opieki Zdrowot­nej, ul. Biel­ska 4