Pomoc ze Szwajcarii.

2 lata temu

Tym razem na pomoc naszemu szpi­talowi ruszył szwa­j­carski darczyńca!

W drugiej połowie czer­wca nasz szpi­tal otrzy­mał dużą pomoc z zagranicy. Książę Franz F. przekazał na rzecz naszej placówki kilka­dziesiąt sztuk łóżek szpi­tal­nych wraz z szafkami przyłóżkowymi. W trans­porcie znalazły się również mat­er­ace oraz bari­erki przyłóżkowe. Otrzy­mal­iśmy również krzesła oraz szafę na doku­men­tację. Z pewnoś­cią wszys­tkie te ele­menty wyposaże­nia dobrze będą służyć naszym pac­jen­tom. Jesteśmy za te dary bardzo wdz­ięczni i mamy nadzieję, że nasi pac­jenci będą zad­owoleni z takich prezen­tów. Dziękujemy!