praca w DDOM

2 lata temu

Szukasz pracy? Spróbuj u nas!

Z przy­jem­noś­cią prag­niemy poin­for­mować, że poszuku­jemy pra­cown­ików do pracy w Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej. Szczegóły można znaleźć w zakładce DDOM lub w zakładce oferty pracy.