Praca dla Kierownika Zespołu Terapeutycznego w DDOM – powtórka

2 lata temu

Zatrud­nimy Kierown­ika Zespołu Ter­apeu­ty­cznego w DDOM.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadzące Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie zatrudni Kierown­ika Zespołu Ter­apeu­ty­cznego w Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej. Szczegóły poniżej:

OFERTA PRACY nr 1 Kierownik zespołu ter­apeu­ty­cznego 1 etat

For­mu­larz oferty załacznik 1 Kierownik Zespołu Terap

klauzula infor­ma­cyjna dla celow rekru­tacji Załącznik nr 2