Szukamy pracowników do DDOM!

2 lata temu

Zapraszamy do aplikowa­nia do pracy w DDOM!

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowanego w ramach RPO WSL na lata 20142020, zapraszamy do złoże­nia oferty na następu­jące stanowiska:

Kierownik Zespołu Terapeutycznego

Pielęgniarz/​Pielęgniarka

Fizjoter­apeuta

Opiekun/​opiekunka medyczny

Chcesz aplikować?

Szczegóły zna­jdziesz tutaj: ogłoszenia