Zaproszenie do złożenia oferty – fizjoterapeuta w DDOM

2 lata temu

Zapraszamy do współpracy fizjoter­apeutę w DDOM.

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadzące Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie pode­jmie współpracę z fizjoter­apeutą w Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej. Szczegóły poniżej:

Zaprosze­nie do złozenia oferty usługi medy­czne dla DDOM sig 1

Załącznik nr 1 For­mu­larz oferty

Załącznik nr 2 Oświad­cze­nie o braku pow­iązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 Oświad­cze­nie o licz­bie godz pracy w miesiącu