Ogłoszenie o rozpoczęciu rokowań w postępowaniu na świadczenie usług medycznych – badania laboratoryjne.

8 miesięcy temu

Ogłosze­nie o rozpoczę­ciu rokowań w postępowa­niu na świad­cze­nie usług medy­cznych w postaci: wyko­na­nia badań lab­o­ra­to­ryjnych: mikro­bi­olo­gia + bada­nia rzadkie.

Ogl rokowa­nia SM 1 2022 R Labor bada­nia sig

Protest ALAB lab­o­ra­to­ria sp z o o scan

Pełnomoc­nictwo Alab

Odpowiedz na Protest ALAB

zaw­iad kon­cowe SM 1 2022 R bada­nia labor sig