Udany start akcji ”Po pierwsze profilaktyka”.

3 miesiące temu
krew

Zaproszenia na bezpłatne bada­nia dla kobiet rozdane.

Cieszymy się z dużego zain­tere­sowa­nia akcją „Po pier­wsze pro­fi­lak­tyka”. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, że został wycz­er­pany limit 100 zaproszeń na Pakiet Kobieta.

Od 1 czer­wca będzie można odbierać zaproszenia na bada­nia dla dzieci (300 sztuk). Bezpłatne paki­ety badań dla mężczyzn będą roz­dawane od 23 czer­wca (100 sztuk), a dla seniorów od 20 lipca (100 sztuk). Serdecznie zapraszamy!

Mamy nadzieję, że w niedługim cza­sie będziemy mogli zaprosić do kole­jnych tego typu akcji w naszym Szpitalu.