Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości

4 lata temu

Infor­ma­cje nt zamówienia

Zapy­tanie ofer­towe, art. 4 pkt.8 ustawy Pzp

Data: 19.09.2018r.
Zaprosze­nie do złoże­nia oferty cenowej_​środki czys­tości
Zał. 1_​Formularz oferty_​środki czys­tości
Zał.2 Specy­fikacja asortymentowo-​ilościowa_​środki czys­tości
Zał. 3_​Wzór umowy_​środki czys­tości

Data: 20.09.2018r.
Zmi­anie ulega Załącznik nr 2_​Środki czystości_​Specyfikacja asortymentowo-​ilościowa_​zmiana w . Poz. nr 47,15,1820,2731, pozostałe poz. bez zmian.
Zał. 2 Środki czystości_​Specyfikacja asortymentowo-​ilościowa_​zmiana