Dostawa druków i książek medycznych

2 lata temu

Infor­ma­cje nt zamówienia

Zapy­tanie ofer­towe – art. 4 pkt.8 ustawy Pzp KO/​2/​2019

ZAPROSZE­NIE DO ZŁOŻE­NIA OFERTY

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o. o. prowadząca Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43200 Pszczyna, prosi o przesłanie oferty cenowej na dostawę druków i książek medy­cznych dla Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie według ilości, jakości i specy­fikacji określonej w załączniku nr 2.

Data: 7.01.2019r.
Zaprosze­nie do złoże­nia oferty_​druki medy­czne
Zał. 1 – For­mu­larz oferty
Zał. 2 – Specy­fikacja asortymentowo-​ilościowa
Zał. 1 – Wzór umowy