Zaproszenie do złożenia oferty_​Tor do nauki chodzenia_​KO/​24/​2019

3 lata temu

Tor do nauki chodzenia tj. poręcze do nauki chodzenia, poprawy koor­dy­nacji, elasty­czności oraz siły mięśni u pac­jen­tów z dys­funkc­jami kończyn dol­nych w ilości 1 szt. zgod­nie z Para­me­trami Technicznymi

Zaprosze­nie do złoże­nia oferty tor sig

Zał 1 For­mu­larz oferty

Zał 2 Para­me­try tech­niczne tor do nauki chodzenia

Data: 28.03.2019r.

Pytania,Wyjaśneinia, Mody­fikacja tor do nauki chodzenia

Zał 2 Para­me­try tech­niczne zmi­ana tor do nauki chodzenia