Praca dla pielęgniarek i położnych

9 miesięcy temu

Szpi­tal zatrudni pielęg­niarki i położné

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie poszukuje osób zain­tere­sowanych pracą na stanowisku pielęgniarka/​położna w odd­zi­ałach szpi­tal­nych (zabiegowych i zachowawczych)

Szczegóły można znaleźć w zakładce:

www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​/​42​/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​e​-nr-82018-​z-​dnia-​1712-​18r