Praca dla diagnosty laboratoryjnego

7 miesięcy temu

Szpi­tal zatrudni diag­nostę lab­o­ra­to­ryjnego z uprawnieni­ami serologicznymi

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie poszukuje diag­nosty lab­o­ra­to­ryjnego z uprawnieni­ami sero­log­icznymi do pracy w Medy­cznym Lab­o­ra­to­rium Diagnostycznym.

klauzula infor­ma­cjyna dla celów rekrutacji

Oświad­cze­nie na potrzeby przyszłych rekrutacji

Kon­takt:

kadry@szpital.pszczyna.pl

32 214 83 00 wewn. 418 (od 7.00 do 15.00)