Wydarzenia (zajawki artykułów)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w zakresie wykonania pomiarów instalacji elektrycznych… - Czytaj całość

ZAPROSZE­NIE DO ZŁOŻE­NIA OFERTY na świad­cze­nie usług w zakre­sie wyko­na­nia pomi­arów insta­lacji elek­trycznych i badanie insta­lacji odgro­mowych oraz natęże­nia oświ­etle­nia dla Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie.

Zapy­tanie ofer­towe KO/​17/​2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług w zakresie wykonania pomiarów instalacji elektrycznych… - Czytaj całość

Paginacja