neurologia_baner

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

Ordynator oddziału - lek. Łukasz Gabryś
Pielęgniarka odd­zi­ałowa - lic. Monika Ćwierz-Haspert

Kontakt:
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 53 70 - sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 - 14:30)
tel. 32 611 53 71 - dyżurka pielęgniarska I
tel. 32 611 53 73 - dyżurka pielęgniarska II
tel. 32 611 53 72 - dyżurka lekarska I
tel. 32 611 53 75 - dyżurka lekarska II

Oddział neurologiczny SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE znajduje się na siódmym piętrze. Dysponuje 18 łóżkami dla chorych, przy czym jedno z nich stanowi stanowisko intensywnej opieki medycznej. Stanowisko to przeznaczone jest dla osoby, która wymaga stałego nadzoru i ciągłej opieki, co zapewnia stała obserwacja pacjenta przez pielęgniarkę. Stanowisko wyposażone jest m.in. w odpowiednie łóżko, kardiowerter-​defibrylator, elektryczne urządzenia do ssania, zestaw do intubacji, pompy infuzyjne, kardiomonitor.

Oddział neurologiczny prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego:

  •     chorób rozrostowych wewnątrzcza­szkowych (guzów mózgu),
  •     stwardnienia rozsianego,
  •     padaczki i nagłych zaburzeń świadomości,
  •     miastenii i chorób mięśniowych,
  •     bólów głowy i zawrotów głowy.

W szpitalu wykonuje się badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz EEG.

Pacjenci oddziału zabezpieczeni są nie tylko opieką neurologów oraz pielęgniarek, ale w razie potrzeby zapewnia się im pomoc fizjoterapeuty oraz konsultacje specjalistyczne, np. kardiochirurga, psychologa, neurochirurga, nefrologa, okulisty, laryngologa, diabetologa.

Skip to content