Dla pacjenta

Pogodny szpital

Chyba nikt nie lubi prze­by­wać w szpi­talu. Cza­sem jed­nak jest to konieczne – ponieważ źle się czu­jesz, masz niepraw­idłowe wyniki badań lub po prostu kłopoty zdrowotne. Cza­sem jest również tak, że przyszły rodzic udaje się do szpi­tala, żeby w bez­piecznych warunk­ach przeżyć coś pięknego i wyjątkowego – poród.

Bez względu na przy­czyny, dla których pojaw­isz się w Szpi­talu w Pszczynie, ist­nieje on po to, aby – na ile to możliwe – spełnić Twoje oczeki­wa­nia. Nie jesteś tylko pio­nkiem na sza­chown­icy odd­zi­ału, jesteś dla nas człowiekiem, który przyszedł i poprosił o pomoc. A my jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Zobacz też: