Kaplica i msze

Jeżeli pogorszy się stan Two­jego zdrowia lub wys­tąpi zagroże­nie życia masz prawo do kon­taktu z duchownym swo­jego wyznania.

W SZPI­TALU JOAN­NI­TASPSZCZYNIE zna­j­duje się Kaplica Miłosierdzia Bożego. Umiejs­cowiona jest na parterze, w pobliżu wejś­cia do szpitala.

Msze Święte odby­wają się codziennie.

  • Od poniedzi­ałku do środy – godz. 7.00
  • od czwartku do soboty – godz. 18.00
  • w niedziele i święta: godz. 7.00; godz. 10.00

Obchód Kapelana po salach – codzi­en­nie, przed godz. 7.00.

Kaplica szpitalna

Zobacz też: