Cennik usług

Tutaj możesz sprawdzić jakie są ceny usług świad­c­zonych w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie.

Cen­nik świad­czeń 2021

Infor­ma­cje o odpłat­ności za udostęp­ni­aną doku­men­tację medy­czną zna­jdziesz tutaj: odpłat­ność za doku­men­tację medyczną