Pracownia endoskopii

Pra­cow­nia endoskopii

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: I piętro
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kon­takt do Pra­cowni endoskopii

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 03

Rejes­tracja odbywa się w godz­i­nach: 7:0014:35.

Zabiegi, które możemy zaofer­ować w Pra­cowni endoskopii:

 • gas­troskopia

 • kolonoskopia

Możesz zare­je­strować się:

 • oso­biś­cie

 • tele­fon­icznie

 • przez osoby trzecie

Musisz ze sobą zabrać:

 • skierowanie

 • doku­ment potwierdza­jący ubez­piecze­nie zdrowotne

 • dowód oso­bisty

 • jeśli lekarz zale­cił wyko­nanie określonych badań przed kolonoskopią pamię­taj o zabra­niu wyników tych badań.

O czym trzeba pamię­tać zanim wykonasz badanie kolonoskopowe? Poniżej zna­jdziesz kilka wskazówek.

 • 3 dni przed badaniem nie jedz żad­nego pieczywa ziar­nistego, owoców pestkowych (np. truskawki, kiwi, winogrona, pomi­dory, ogórki), nasion siemienia lni­anego, sezamu. Pestki i nasiona zale­gają w jeli­tach utrud­ni­ają wyko­nanie badania.

 • dzień przed badaniem:

  • zjedz lekkos­trawne śni­adanie (np. bułka lub kromka chleba z masłem, z serem, jajkiem na twardo, plas­trem wędliny; wypij dowolną ilość wody, herbaty, kawy bez fusów (czarnej lub z mlekiem) lub klarownego soku
  • ok. godz. 1315 możesz zjeść zupę krem lub prze­ced­zony bulion
  • od godz. 15 nie jedz już żad­nych posiłków; możesz pić klarowne płyny (wodę, herbatę, sok) i ssać landrynki
 • w dniu bada­nia nie jedz już żad­nych posiłków; możesz jed­nak pić dowolną ilość klarownych napo­jów (woda nie­ga­zowana, herbata) do 2 godzin przed wyz­nac­zoną godz­iną bada­nia. Jeśli jed­nak badanie wyko­nane ma być w znieczu­le­niu, wów­czas można pić wodę tylko do 6 godzin przed badaniem.

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.

Zobacz też: Cen­nik usług