Punkt szczepień

W budynku SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE zna­j­duje się punkt szczepień prze­ci­wko COVID-​19. Poniżej szczegóły.

budynek SZPI­TALA JOAN­NI­TASPSZCZYNIE, wejś­cie od strony Punktu pobrań:

Od poniedzi­ałku do piątku godz. 08.0014.00

669 170 280

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

W jaki sposób zare­je­strować się na szczepienie?

• inter­ne­towo przez e-​rejestrację dostępną na pac​jent​.gov​.pl

• dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

• tele­fon­icznie na numer Punktu Szczepień w budynku szpi­tala (od poniedzi­ałku do piątku od 08:00 do 14:00): 669 170 280

zobacz też:

Mapa punk­tów szczepień

Pyta­nia pacjentów