Szkoła Rodzenia Joannitas

Szkoła Rodzenia Joannitas.

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: I

Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

koor­dy­na­tor Szkoły Rodzenia Joan­ni­tas – mgr Katarzyna Sieprawska, położna

For­mu­larz rejes­tra­cyjny dostępny do pobra­nia:For­mu­larz Szkoła Rodzenia Joannitas

Reg­u­lamin Szkoły Rodzenia Joan­ni­tas: Reg­u­lamin Szkoły Rodzenia Joannitas

Kon­takt do Szkoły Rodzenia Joannitas

e-​mail: szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl

tel. 601 469 355

Szkoła Rodzenia Joan­ni­tas od 1 lipca prowadzi zapisy na zaję­cia. Pier­wsza grupa przyszłych rodz­iców rozpocznie zaję­cia we wrześniu.

Zaję­cia w Szkole są odpłatne. Opłata za cały cykl zajęć oraz mate­ri­ały eduka­cyjne wynosi 390 zł, zaw­iera również zaję­cia z fizjoter­apeutką urogineko­log­iczną i psy­cholo­giem. Każda z przyszłych mam na zakończe­nie otrzyma drobny upominek oraz certyfikat.

Zaję­cia będą się odby­wać w każdy wtorek i czwartek miesiąca, w godz­i­nach 17.0019.00, na pier­wszym piętrze naszego szpitala.

Serdecznie zapraszamy do kon­taktu, z przy­jem­noś­cią odpowiemy na Wasze pyta­nia, rozwiejemy wąt­pli­wości i zapiszemy na zajęcia.

Tu można zobaczyć plan zajęć oraz jego szczegóły:

Szczegółowy pro­gram zajęć Szkoły Rodzenia Joannitas

Więcej infor­ma­cji:

601469355

szkolarodzenia@szpital.pszczyna.pl

Gale­ria Szkoły Rodzenia Joannitas