1,5%

1,5%

Jak co roku masz możliwość przekazania podatku na dowolny cel. W rozliczeniu podatku PIT od 2023 r. możesz przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Chcesz przekazać na Szpital swoje 1,5%?
Powiemy Ci jak możesz to zrobić:

Wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w for­mu­la­rzu PIT wpisać:
• nr KRS: 0000237488
• pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
• cel szczegółowy: SZPI­TAL JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE
W ramach pro­gramu „Wspieraj lokalnie” mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pro­gramu do rozlicza­nia PIT – PITax​.pl Łatwe podatki. Pro­gram zaw­iera listę organizacji pożytku pub­licznego zare­je­strowanych na tere­nie powiatu pszczyńskiego.

WAŻNE! Dodatkowo możemy wesprzeć szpi­tal poprzez przelew na konto „Omnibusa” wpisu­jąc w tytule „SZPI­TAL JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE”:
Wpłaty na konta „Omnibusa” z tytułem przelewu „SZPI­TAL JOAN­NI­TAS W PSZCZYNIE”
• Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
• Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
• konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
• konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472

Wasze wsparcie
Stowarzyszeniem „Omnibus” pomaga dzieciom od 2005 r. Od 2020 r. współpracuje również z pszczyńską placówka. Do tej pory dzięki pomocy naszych darczyńców na potrzeby Szpitala zaku­pi­ono specjalistyczną aparaturę medyczną.

Skip to content