praktyki,staze_baner

STAŻE, PRAKTYKI, WOLONTARIAT

Szpital Joannitas w Pszczynie jest organizatorem praktyk zawodowych dla studentów, uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych pomiędzy Szpitalem a Jednostką kierującą lub pomiędzy Szpitalem a Studentem/Uczniem.

Studenci zobowiązani są do dostarczenia:
• wypełnionego podania o przyjęcie na praktyki
Do pobrania poniżej.

Podanie możesz dostarczyć:
• osobiście (sekretariat, IX piętro),
• elektronicznie na adres kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Jeśli uzyskasz zgodę na odbycie praktyki pracownik Działu dydaktyki skontaktuje się w celu ustalenia terminu praktyk.

WAŻNE! Kolejnym etapem jest dostarczenie do Działu dydaktyki (pok. 925, IX piętro) poniższych dokumentów:
• skierowanie do obycia praktyk/porozumienie o odbyciu praktyk wystawione przez uczelnię/szkołę,
• ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
• ubezpieczenie OC, NNW oraz poekspozycyjne.
• umowa

W Szpitalu Joannitas w Pszczynie istnieje możliwość odbycia staży kierunkowych w zakresie:
• staż kierunkowy w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej w ramach specjalizacji chirurgia ogólna,
• staż kierunkowy w oddziale chirurgicznym w ramach specjalizacji medycyna rodzinna,
• staż kierunkowy w oddziale chorób wewnętrznych w ramach specjalizacji medycyna rodzinna,
• staż kierunkowy w oddziale geriatrycznym w ramach specjalizacji medycyna rodzinna,
• staż kierunkowy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ramach specjalizacji geriatria,
• staż kierunkowy w oddziale położniczo-ginekologicznym w ramach specjalizacji medycyna rodzinna.

WAŻNE! Pierwszym krokiem do odbycia stażu kierunkowego jest zawarcie porozumienia ze szpitalem; w porozumieniu zostają zawarte szczegółowe zasady i warunki realizacji stażu.
Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa dokumenty w Dziale dydaktyki (pok. 925, IX piętro).

Niezbędne wymagania do odbycia stażu kierunkowego:
• podpisane obustronnie porozumienie,
• ubezpieczenie OC,
• ubezpieczenie NNW + poekspozycyjne,
• szczepienie przeciwko WZW typu B oraz COVID-19,
• odbycie szkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż,
• prawo wykonywania zawodu.

W Szpitalu Joannitas w Pszczynie możliwe jest odbycie wolontariatu, który realizowany jest na podstawie:
• podania o wolontariat złożonego w Dziale dydaktyki na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia.
Do pobrania poniżej.

Niezbędne dokumenty:
• ważne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
• ubezpieczenie OC, NNW oraz poekspozycyjne,
• podpisana umowa pomiędzy Szpitalem a Wolontariuszem.

Do pobrania

Podanie o przyjęcie na praktykę studencką, wolontariat (.pdf)

Skip to content