INNE OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

ZASADY PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI HANDLOWYCH w Szpitalu Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji dotyczących produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

  1. Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2023 Dyrektora Szpitala Joannitas w Pszczynie przedstawiciele podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/innymi produktami lub usługami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Szpitala powinni złożyć pisemny wniosek o wyrażenie zgody na spotkania w celu przedstawienia oferty handlowej.
  2. Wzór wniosku – pobierz tutaj
  3. W celu uzyskania zgody przedstawiciel przesyła wniosek drogą mailową, osobiście lub drogą pocztową co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym pierwszym spotkaniem.
  4. Przy wejściu do Szpitala oraz podczas spotkania z pracownikiem przedstawiciel okazuje udzieloną przez Dyrektora Szpitala zgodę w formie kopii lub skanu.
  5. Spotkania nie mogą utrudniać prowadzenia działalności medycznej Szpitala i w przypadku osób uprawnionych do wydawania recept muszą się odbywać poza godzinami ich pracy w komórkach medycznych.
  6. W Szpitalu zabrania się przyjmowania od przedstawicieli korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowania i finansowania spotkań o charakterze promocyjnym produktów leczniczych/wyrobów medycznych. Jako korzyści materialne i prezenty NIE traktuje się kalendarzy, bloczków kartek, długopisów, itp., materiałów biurowych opatrzonych logo firmy, których łączna wartość nie przekracza 100 zł.
  7. Niniejsze zasady z wyłączeniem punktu 6. nie dotyczą spotkań, które związane są z bieżącą realizacją umowy na dostarczanie wyrobów medycznych/ produktów leczniczych/ innych produktów i usług.
Skip to content