parking_baner

PARKING

Informacja dla pacjentów o zasadach odpłatności za wjazd i postój na teren Szpitala:

Na terenie Szpitala obowiązuje płatny postój samochodów.

Opłata za postój na terenie Szpitala wynosi:

2,00 zł – za pierwszą i każdą następną godzinę,

20,00 zł – za 24 godziny parkowania

Z opłaty za postój zwolnieni są inwalidzi i osoby uprawnione.

WAŻNE! Od 29.07.2023 opłata za brak ważnego biletu parkingowego wynosi 120 zł

Skip to content