wypis_baner

WYPIS

Wypis, czyli Karta informacyjna:
Wypis ze szpitala wiąże się z wydaniem Karty informacyjnej, w której zawarte są podstawowe informacje o zabiegach diagnostyczno-leczniczych, jakie wobec ciebie zastosowano, m.in. rozpoznanie choroby, wyniki badań diagnostycznych, opis zastosowanego leczenia.

Kartę otrzymasz w dwóch egzemplarzach – jeden z nich przeznaczony jest dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Trzeci egzemplarz zostaje dołączony do całości twojej dokumentacji medycznej.

O tym, że zostaniesz wypisany ze szpitala dowiesz się odpowiednio wcześnie od lekarza prowadzącego. Dzięki temu będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, aby spokojnie uporządkować swoje rzeczy i się spakować.

Skip to content