kontakty_baner

KONTAKT

Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. dr. W. Antesa 11, 43-200 Pszczyna
tel: 32 611 53 00
e-mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Adres skrytki EPUAP:
/Centrum_Przedsiebiorczosci_CP/SkrytkaESP
RPWDL: 000000200721

NIP: 638-152-22-46
REGON: 276581253
KRS: 0000479385
BDO: 000072603
Nr konta PKO Bank Polski: 12 1020 2528 0000 0302 0486 5798

Pomoc w nagłych przypadkach:
Izba przyjęć 32 611 53 07 – całodobowo
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 32 611 53 01 – świadczenia udzielane są pacjentom od godz. 18:00 do godz. 8:00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy

Oddział geriatryczny (I. piętro):
tel. 32 611 53 20 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 11 – dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 13 – dyżurka lekarska

Oddział ginekologiczno-położniczy (II. piętro):
tel. 32 611 53 20 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 21 – dyżurka położnych
tel. 32 611 53 22 – dyżurka lekarska I
tel. 32 611 53 24 – dyżurka lekarska II

Oddział neonatologiczny (II. piętro):
tel. 32 611 53 25 – dyżurka położnych
tel. 32 611 53 26 – dyżurka lekarska

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (II. piętro):
tel. 32 611 53 15 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 16 – dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 17 – dyżurka lekarska

Oddział chirurgii ogólnej i laparoskopowej (III. piętro):
tel. 32 611 53 30 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 31 – dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 32 – dyżurka lekarska

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (IV. piętro):
tel. 32 611 53 40 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 41 – dyżurka pielęgniarska

Oddział chorób wewnętrznych (V. piętro):
tel. 32 611 53 50 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 51 – dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 52 – dyżurka lekarska

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (VI. piętro):
tel. 32 611 53 60 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 61 – dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 60 – dyżurka lekarska

Oddział neurologiczny (VII. piętro):
tel. 32 611 53 70 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 71 – dyżurka pielęgniarska I
tel. 32 611 53 73 – dyżurka pielęgniarska II
tel. 32 611 53 72 – dyżurka lekarska I
tel. 32 611 53 75 – dyżurka lekarska II

Kontakt z administracją Szpitala możliwy jest w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
Administracja szpitala mieści się na IX. piętrze budynku.

Sekretariat Szpitala
tel.: 32 611 53 02

Inspektor Ochrony Danych
email: iod@szpital.pszczyna.pl

Dział zamówień publicznych
e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl
tel.: 32 611 53 76

Dział kadr
tel.: 32 611 53 99

Dział płac
tel.: 32 611 53 89

Dział księgowości
tel.: 32 611 53 93

Dział rozliczeń i kontraktowania
tel.: 32 611 53 95

Dział techniczny
tel.: 32 611 53 96
tel.: 32 611 53 97

Dział gospodarczy
tel.: 32 611 53 86

Dział prawny
tel.: 32 611 53 85

Praktyki studenckie/staże/wolontariat
tel.: 32 611 53 84

Rzecznik prasowy
Barbara Zejma-Oracz
tel.: 32 611 53 85

Kontakt wyłącznie dla mediów:
tel.: +48 601 517 314
rzecznik@szpital.pszczyna.pl

— PRESSPACK — pobierz

Skip to content