NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

System nieodpłatnej pomocy prawnej to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom. Kierowany jest do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika.

Do pobrania:
1. Informacje ogólne
2. Harmonogram oraz rozmieszczenie punktów NPP w Powiecie Pszczyńskim (2024)
3. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (2024)
4. Regulamin zgłoszeń wizyt
5. Karta pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
6. Zasady organizacji spotkania mediacyjnego
7. Plakat NPP

Skip to content