Zarządzenia Dyrektora związane z zagrożeniem epidemiologicznym

2 lata temu
Szpital wpisany w panoramę Pszczyny

Zarządzenia Dyrek­tora związane z zagroże­niem epidemiologicznym.

W związku z Zarządzeni­ami Dyrek­tora Szpi­tala spowodowanym zagroże­niem epidemiologicznym: