Wizyta Pana Posła w pszczyńskiej placówce.

2 lata temu
podziękowanie Drabek

Pan Poseł Prze­mysław Drabek odwiedził szpital

1 czer­wca do Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie przy­jechał Poseł na Sejm, Pan Prze­mysław Drabek. Na spotka­niu z Preze­sem spółki prowadzącej szpi­tal, Panem Januszem Kaszą, porus­zono tem­atykę bieżącej dzi­ałal­ności lecznicy. Pan Poseł przekazał również na rzecz naszej placówki płyny do dezyn­fekcji. Nie trzeba nikogo przekony­wać, że dezyn­fekcja powierzchni stanowi pod­sta­wowy ele­ment walki z epi­demią, zatem płyny z pewnoś­cią przysłużą się naszej placówce. Dziękujemy!