Zakup dla Maluszków

4 lata temu

Pier­wsze zakupy nowego szpi­tala to dwa promienniki.

Mówi się, że dzieci stanowią przyszłość Nar­odu. Piękne słowa. Dlat­ego też jed­nym z pier­wszych zakupów jakie dokonał pszczyński szpi­tal był zakup dwóch promi­en­ników pod­cz­er­wieni na odd­ział neona­to­log­iczny, w którym per­sonel dba o to, żeby nasze maluszki miały ciepło i przy­jem­nie. Prawie jak w brzuszku swo­jej mamy.

Szpital Pszczyna, noworodki. Prezent dla Maluszków