chirurgia_lapar_baner

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I LAPAROSKOPOWEJ

Ordynator oddziału – lek. Grzegorz Kielan
Pielęgniarka odd­zi­ałowa – mgr Magdalena Gaża

Kontakt:
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 53 30 – sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30)
tel. 32 611 53 31 – dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 32 – dyżurka lekarska

Odd­ział chirurgii ogól­nej i laparoskopowej SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE mieści się na trzecim piętrze wysok­iego budynku szpi­tala i posi­ada 20 łóżek.

Odd­ział przyj­muje pac­jen­tów w celu diag­nos­tyki oraz leczenia chirur­gicznego. W odd­ziale wykonuje się zabiegi zarówno metodą trady­cyjną, jak i metodą chirurgii małoin­wazyjnej – laparoskopową.
Przeprowadzane są oper­acje i zabiegi w obrę­bie prze­wodu pokar­mowego, dróg żół­ciowych, gruc­zołów dokrewnych. Wykonuje się również oper­acje przepuk­lin oraz małe zabiegi naczyniowe. Zabiegi w oddziale wykonywane są przez wykwalifikowany zespół chirurgów.

Skip to content