geriatria_baner

ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

Ordynator oddziału - lek. Barbara Korczyńska
Pielęgniarka odd­zi­ałowa - Małgorzata Wójcik

Kontakt:
e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
tel. 32 611 53 20 - sekretariat medyczny (czynny w dni powszednie w godz. 7:00 - 14:30)
tel. 32 611 53 11 - dyżurka pielęgniarska
tel. 32 611 53 13 - dyżurka lekarska

Oddział geriatryczny SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE znajduje się na pierwszym piętrze wysokiego budynku szpitala i zabezpiecza pacjentów, którzy ukończyli 60 rok życia.
Dysponuje 12 miejscami, a opiekę nad pacjentem sprawuje zespół lekarsko-pielęgniarski, w tym, m.in. geriatra pełniący funkcję ordynatora oraz pielęgniarki geriatryczne. Pacjencie oddziału leczeni są na wiele współistniejących chorób, które są typowe dla wieku podeszłego.

Działania oddziału koncentrują się na procesie wydłużenia i ulepszenia komfortu życia osób po 60 roku życia, poprzez zminimalizowanie dyskomfortu związanego ze znacznie obniżoną sprawnością spowodowaną podeszłym wiekiem.

Skip to content