Laboratorium diagnostyczne

Medy­czne Lab­o­ra­to­rium Diagnostyczne

Laboratorium

Lokaliza­cja: niski budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. dr. Witolda Antesa

Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik – mgr Karolina Płoszaj

Kon­takt do Medy­cznego Lab­o­ra­to­rium Diagnostycznego

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 05

Rejes­tracja Lab­o­ra­to­rium czynna jest od poniedzi­ałku do piątku w godz. 8:0015:00.

Bada­nia, które możemy zaofer­ować w Medy­cznym Lab­o­ra­to­rium Diagnostycznym:

  • bada­nia hematologiczne

  • anal­iza moczu i kału

  • bada­nia koagulologiczne

  • bada­nia gazometryczne

  • mark­ery żół­taczki i nowotworowe

  • bada­nia hormonalne

  • bada­nia serologiczne

Jeśli potrze­bu­jesz więcej infor­ma­cji, zadzwoń!

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.

Zobacz też: Cen­nik usług

Laboratorium medyczne