Zakład rehabilitacji

Zakład reha­bil­i­tacji

Lokaliza­cja: wysoki budynek
Piętro: parter
Wejś­cie od strony: ul. Kor­fan­tego
Park­ing: wjazd od ul. dr. Witolda Antesa

Kierownik – mgr Jacek Kocur

Kon­takt do Zakładu rehabilitacji

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.32 611 53 06

Rejes­tracja zna­j­duje się na parterze i jest czynna od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7:0017:00.

Zabiegi fizjoter­apeu­ty­czne, które możemy zaofer­ować w Zakładzie Rehabilitacji:

  • elek­trolecznictwo (jono­foreza, gal­waniza­cja, ultra­dzwięki, elek­trosty­mu­lacja, prądy dia­dy­nam­iczne, inter­fer­en­cyjne, Tens oraz Traeberta)

  • światłolecznictwo (laseroter­apia punk­towa i skanerem, pod­cz­er­wień – lampa sollux)

  • lecze­nie polem elektromagnetycznym

  • kinezyter­apia (indy­wid­u­alna praca z pac­jen­tem, ćwiczenia wspo­ma­gane, ćwiczenia w odciąże­niu, czynne, ogólnousprawniające)

  • masaż (masaż suchy i masaż lim­faty­czny ręczny)

Na zabiegi prosimy zabrać ręcznik. O innych potrzeb­nych rzeczach poin­for­muje fizjoter­apeuta przy zapisy­wa­niu się na zabiegi.

Trans­port pac­jen­tów odbywa się we włas­nym zakresie.

Zobacz też: Cen­nik usług