mld2_slajd
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
mld1_slajd
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
mld3_slajd
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

Kierownik Medycznego laboratorium diagnostycznego: mgr Karolina Płoszaj, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Zastępca kierownika: mgr Wojciech Gąska

Kontakt:
tel. 32 611-53-05 - rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 8:00 - 14:00
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Wejście: Wejście dedykowane pacjentom Medycznego laboratorium diagnostycznego – poniżej mapa ułatwiająca znalezienie wejścia (parter).

Laboratorium oferuje badania dla jednostek Szpitala, kontrahentów oraz pacjentów indywidualnych. Pracujemy w systemie rutynowym, jak również w systemie całodobowym.

• Badania realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
• W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykonanie badań po godz. 14:00, jednak należy to uzgodnić z pełniącym dyżur diagnostą laboratoryjnym.
• WAŻNE! Po godzinie 14:00 obowiązuje opłata wyższa o 100% podstawowej ceny.

Wyniki badań:
W dniu pobrania materiału wyniki badań w trybie rutynowym dostępne są w godz. 13:00 -14:00. W dniach następnych pacjenci mogą je odebrać w dni robocze w godz. 8:00 -14:00.
WAŻNE! Wyniki badań w trybie CITO są wykonywane w ciągu 1 godziny (wówczas doliczana jest kwota wynosząca 100% ceny wykonywanego badania).

Wyniki badań on-line: https://wyniki.szpital.pszczyna.pl/

Medyczne laboratorium diagnostyczne (MLD) stanowi wieloprofilową laboratoryjną bazę Szpitala Joannitas w Pszczynie. Zapewniamy szeroki panel badań zarówno z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, immunotransfuzjologii laboratoryjnej wraz z Bankiem krwi oraz mikrobiologii medycznej.

Wszystkie badania laboratoryjne poddawane są profesjonalnej kontroli jakości będącej gwarancją, że wydawane wyniki odpowiadają jakościowo potrzebom diagnostyki laboratoryjnej i są wiarygodne. MLD jest uczestnikiem niezależnych zewnątrzlaboratoryjnych programów kontroli jakości badań, takich jak Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL), StandLab, czy Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med Sp. z o.o

Mapka medyczne laboratorium diagnostyczne

Jak przygotować się do pobrania krwi - badania rutynowe
Przed badaniem:
• zachowaj dotychczasową dietę,
• nie wykonuj badania w okresie głodzenia/obfitych posiłków,
• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny 24h przed badaniem.

W dniu badania:
• pobranie wykonaj w godzinach porannych, tj. pomiędzy 8:00 a 10:00,
• bądź na czczo - co najmniej 12h bez posiłku,
• rano przed badaniem powinieneś wypić szklankę wody niegazowanej,
• bądź wyspany - na badanie przyjdź po całonocnym wypoczynku,
• chwilę przed badaniem wypocznij - ok. 15 min w pozycji siedzącej bezpośrednio przed pobraniem.

Jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

UWAGA!
Materiał do niektórych badań może być pobierany przez cały dzień i po posiłku. Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania pacjenta do badań udzielają pracownicy Medycznego laboratorium diagnostycznego.

Wyniki badań on-line: https://wyniki.szpital.pszczyna.pl/

Jak przygotować się do pobrania moczu – badanie ogólne
Przed pobraniem:
• ogranicz intensywny wysiłek fizyczny lub długotrwały marsz na 24h przed pobraniem,
• co najmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.

W dniu pobrania:
• przed pobraniem należy dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem ręce i okolice intymne, a następnie wytrzeć jednorazowym ręcznikiem,
• materiałem do badania jest mocz poranny po nocnym spoczynku, który należy pobrać do jednorazowego pojemnika dostępnego w aptece,
• mocz do badania powinien pochodzić z tzw. środkowego strumienia - pierwszą, niewielką ilość moczu należy oddać do toalety, następną porcję do pojemnika, a końcową znów do toalety,
• próbka do analizy powinna zawierać od 20 do 30 mililitrów,
• pojemnik z pobraną próbką moczu należy szczelnie zamknąć i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (max. do 2h).

Pacjenci mogą skorzystać również z badań mikrobiologicznych, które służą precyzyjnemu wykrywaniu chorobotwórczych drobnoustrojów w organizmie ludzkim, takich jak bakterie, wirusy i grzyby.

Badania wykonywane są w celu ustalenia, jaki patogen spowodował w organizmie infekcję, a w przypadku bakterii dodatkowo określa się ich wrażliwość na antybiotyki, tzw. antybiogram. Właściwa diagnostyka mikrobiologiczna pozwala przepisać lekarzowi odpowiedni antybiotyk.

Badania mikrobiologiczne – co to takiego?
Badanie mikrobiologiczne jest wieloetapowym procesem. Pierwszy etap badania to posiew i hodowla materiału klinicznego na specjalnych certyfikowanych pożywkach mikrobiologicznych. Posiane podłoża inkubowane są w cieplarkach w temperaturze i atmosferze odpowiedniej dla wykonywanej procedury.

Badania wykonywane są na miejscu, co daje szybszą i przede wszystkim dokładną diagnostykę, a jednocześnie jest to po prostu wygodne rozwiązanie dla naszych pacjentów. Pracownia ściśle współpracuje z Zespołem kontroli zakażeń szpitalnych i Komitetem kontroli zakażeń szpitalnych, a także Komitetem diagnostyczno-terapeutycznym.

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny skraca czas oczekiwania na wynik badania, a szybka identyfikacja drobnoustroju i oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyk daje możliwość podjęcia natychmiastowego leczenia.

W szpitalnym laboratorium pracuje zespół wykwalifikowany i doświadczony personel, który służy pomocą, radą i który chętnie odpowie na wszystkie pytania naszych pacjentów.

Badanie SPORAL - wypełnij druk dostępny w zakładce "DO POBRANIA".

Cenniki badań diagnostycznych oraz świadczeń wykonywanych w Szpitalu Joannitas w Pszczynie dotyczy opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz podmiotów nieposiadających umowy ze Szpitalem.

Cennik wszystkich świadczeń medycznych do pobrania w zakładce CENNIKI.

Skip to content