rezonans_baner

REZONANS MAGNETYCZNY

Kontakt:
tel. 32 611 53 04 – rejestracja czynna w dni powszednie w godz. 7:00 – 14:30
email: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

Wejście:  Pracownia rezonansu magnetycznego mieści się w zewnętrznym budynku modułowym znajdującym się od strony Izby przyjęć (poniżej mapka).

Rejestracja: Rejestracja pracowni rezonansu znajduje się w Szpitalu. Pacjenci muszą kierować się do wejścia głównego Szpitala na I. piętro. Dla ułatwienia na podłodze została naklejona czerwona taśma prowadząca bezpośrednio do celu.

Pracownia rezonansu wykonuje badania dla oddziałów Szpitala Joannitas w Pszczynie oraz komercyjnie dla pacjentów ze skierowaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby Szpital uzyskał kontrakt na badania w ramach NFZ.

Pracownia została uruchomiona w roku 2022 r. Mieści się w budynku modułowym usytuowanym przy Izbie przyjęć. Pracownia dysponuje wysokiej klasy systemem do rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 1,5 T. Umożliwia on obrazowanie, a także wykonywanie szeregu zaawansowanych badań.

Badanie rezonansem magnetycznym jest w pełni bezpieczne. Real­i­zowane jest przy uży­ciu fal radiowych, a także pola mag­ne­ty­cznego o spec­jal­nie dobranej wartości. Technika ta daje bardzo dokładne obrazy, pozwala na badanie wybranych narządów oraz uzyskanie obrazu całego ciała. Rezo­nans umożli­wia badanie tkanek mięk­kich, mięśni, stawów, kości i układu nerwowego. Diag­nos­tyka wielonarzą­dowa jest przydatna pod­czas wykry­wa­nia zmian nowotworowych i prz­erzutów, a także przy anal­i­zowa­niu rozległych obrażeń, czy lokali­zowa­niu niezi­den­ty­fikowanej przy­czyny bólu.

WAŻNE!
• Posiadana aparatura jest przystosowana dla pacjentów o wadze ciała nie przekraczającej 250 kg.
• Pracownia wymaga aktualnego wyniku poziomu kreatyniny w surowicy krwi w przypadku badań z dożylnym podaniem środka kontrastowego.
• Do badania prostaty wymagany jest wynik PSA.
• W przypadku posiadania elementów metalowych w ciele, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o możliwości przeprowadzenia badania w systemie wysokopolowym.

Odbiór wyników:
Wyniki badań:
Czas oczekiwania na wyniki badań Rezonansu magnetycznego wynosi 7 dni roboczych. Do ich odbioru niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość lub pisemne upoważnienie do odbioru.

Przygotowanie pacjenta do badania rezonansem magnetycznym:
Do badania z kontrastem należy przynieść ze sobą wynik poziomu kreatyniny. Pacjent powinien być na czczo 6h przed badaniem.
• Do badania prostaty należy dodatkowo przynieść wynik PSA.
• Pacjent kategorycznie nie może mieć wszczepionego rozrusznika lub kardiowertera.
• Na jakiekolwiek ciała metaliczne wszczepione w ciele np.: endoprotezy, płytki, klipsy, stenty, zastawki, metalowe implanty zębowe, itp. musi posiadać dokumentację zawierającą informację, że z danym ciałem może mieć badanie w 1,5 T.
• Stenty są akceptowalne w rezonansie, jeżeli od zabiegu minęło 6 miesięcy.
• W ciele pacjenta nie mogą znajdywać się opiłki żelaza lub obce metale, takie jak np. złamane wiertło zostawione podczas zakładania endoprotezy.
• Pacjenci z aparatem na zębach nie powinni mieć wykonywanego rezonansu. Może dojść do pęknięcia szkliwa. W niektórych przypadkach wykonuje się badanie z aparatem na zębach po uprzednim podpisaniu zgody, że pacjent jest świadomy ryzyka i mimo to chce wykonać badanie MRI. Jest to kwestia do uzgodnienia z lekarzem.
• Do pomieszczenia, w którym znajduje się rezonans magnetyczny, pacjent nie może wnosić żadnego sprzętu elektronicznego (telefonu, zegarka, aparatu słuchowego), czy kart kredytowych. Wszystkie przedmioty mogą ulec zniszczeniu.
• Zabrania się również wnoszenia kluczy, drobnych pieniędzy, kul ortopedycznych, respiratorów i wszystkiego, co zwiera dużą zawartość metalu. Grozi to narażeniem życia pacjenta i personelu.
• Nie wolno także wjeżdżać wózkami i łózkami nieprzystosowanymi do pracy blisko rezonansu.
• Ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonywania badań w rezonansie.
• Jeśli kobieta miesiączkuje, badania piersi najlepiej wykonać między 7. a 14. dniem cyklu.

Przebieg badania:
• Badanie trwa zwykle ok. 20-30 min., jednak może się przedłużyć. W tym czasie pacjent musi leżeć nieruchomo. Zalecamy, aby do badania ubrać się cieplej, ponieważ temperatura w pracowni rezonansu jest niska i podczas dłuższego nieruchomego pacjentom robi się chłodno.
• Odzież nie może zawierać metalowych elementów (nitów, suwaków).
• Aparat dość mocno hałasuje.
• Aby zapewnić pacjentom jak największy komfort podczas badania na ścianach i suficie pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, umieszczono uspokajające obrazy, dopełniane przez ciepłe światło. Wszystko po to, by pomóc odprężyć podczas badania, szczególnie osobom, które nie czują się dobrze w ograniczonych przestrzeniach.

Aparat pozwala na wykonanie szeregu badań:

1. MRI głowy bez wzmocnienia kontrastowego
• MRI mózgowia
• MRI oczodołów
• MRI zatok obocznych nosa
• MRI twarzoczaszki
• MRI przysadki mózgowej
• MRI kątów mostowo-móżdżkowych
• MRI stawów skroniowo – żuchwowych

2. MRI głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
• MRI mózgowia
• MRI oczodołów
• MRI zatok obocznych nosa
• MRI twarzoczaszki
• MRI przysadki mózgowej
• MRI kątów mostowo-móżdżkowych
• MRI stawów skroniowo – żuchwowych

3. MRI badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego
• MRI szyi
• MRI jamy brzusznej
• MRI miednicy
• MRI odcinka szyjnego kręgosłupa
• MRI odcinka piersiowego kręgosłupa
• MRI odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
• MRI stawu barkowego
• MRI stawu łokciowego
• MRI stawów krzyżowo-biodrowych
• MRI stawu biodrowego
• MRI stawu kolanowego
• MRI prostaty

4. MRI badanie innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym
• MRI szyi
• MRI jamy brzusznej
• MRI miednicy
• MRI odcinka szyjnego kręgosłupa
• MRI odcinka piersiowego kręgosłupa
• MRI odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
• MRI stawu barkowego
• MRI stawu łokciowego
• MRI stawów krzyżowo-biodrowych
• MRI stawu biodrowego
• MRI stawu kolanowego
• MRI prostaty

5. Angiografia MRI
• Bez wzmocnienia kontrastowego
• Ze wzmocnieniem kontrastowym

6. Cholangiografia MRI
• Bez wzmocnienia kontrastowego

7. MRI piersi
• Ze wzmocnieniem kontrastowym

Skip to content