Święta już za nami

Życzymy Dosiego Roku!

Kole­jne święta już za nami. Wiele się dzi­ało w pszczyńskim szpi­talu. Na każdym odd­ziale znalazły się akcenty świąteczne, których królową była zawsze pięknie ubrana choinka. Nie zabrakło życzeń i ciepłego uśmiechu. Noworodki urod­zone w szpi­talu w okre­sie świątecznym dostały ręcznie uszyte przez naszą położną reniferki. W Zakładzie Pielęgnacyjno-​Opiekuńczym odbyła się przed świę­tami uroczysta wig­ilia, na której nie zabrakło opłatków, domowego ciasta, mandarynek i pier­niczków. Nie mogło zabraknąć kolęd, które zaśpiewał Zespół Studzieniczanie. Nasi podopieczni dostali prezenty – kartki i aniołki świąteczne, piękne pierniki, a także zestawy kos­me­tyków i słod­kich czeko­ladek. Na każdym z odd­zi­ałów zagrali młodzi muzycy z Powia­towego Ogniska Pracy Poza­szkol­nej w Pszczynie. Dzięku­jemy wszys­tkim którzy przy­czynili się do tego, żeby również w szpi­talu pac­jenci mogli poczuć magię świąt. Dzięku­jemy uczniom i przed­szko­lakom ze Szkoły Pod­sta­wowej w Kobiel­i­cach, dzieciom ze Szkoły Pod­sta­wowej Nr 2 w Pszczynie, dzięku­jemy ich opiekunom, Zespołowi Studzieniczanie, uczniom i nauczy­cielom Powia­towego Ogniska Pracy Poza­szkol­nej w Pszczynie, dar­czyń­com, którzy chcą pozostać anon­i­mowi, a także wszys­tkim pra­cown­ikom szpi­tala za włożony trud i pracę, żeby te święta były bardziej świąteczne niż szpitalne.

Jed­nocześnie życzymy wszys­tkiego co najlep­sze na Nowy Rok!

Skip to content