Lista punktów szczepień w Powiecie Pszczyńskim

Sprawdź gdzie możesz się zaszczepić prze­ci­wko COVID-​19 i jak się przy­go­tować do szczepienia.

Zas­tanaw­iasz się gdzie w Powiecie Pszczyńskim zna­j­dują się punkty szczepień? Oto lista (w kole­jności alfa­bety­cznej miejscowości):

Brzeźce

PORAD­NIA POZ, ul. Ofiar Faszyzmu 10

Czarków

NZOZ PRO-​MED, ul. Pow­stańców Śląs­kich 23

Ćwik­lice

OŚRODEK ZDROWIA, ul. Męczen­ników Oświęcim­s­kich 45A

Goczałkowice-​Zdrój

HELIOS-​MED, ul. Wiślana 13

Grzawa

NZOZ WAMED, ul. Wiejska 11

Kobiór

KOBIMED, ul. Cen­tralna 12

Krzyżow­ice

„ZDROWIE” Sp. z o.o., ul. Ligo­nia 48

Pawłow­ice

„ZDROWIE” Sp. z o.o., ul. Zjed­noczenia 12

Pniówek

„ZDROWIE” Sp. z o.o., ul. Krucza 12

Pszczyna

PANACEUM, ul. Dobrawy 7

SZPI­TAL POWIA­TOWY W PSZCZYNIE, ul. dra Witolda Antesa 11

OŚRODEK SYME­TRIA, ul. Par­tyzan­tów 21

Studzionka

PORAD­NIA POZ DLA DOROSŁYCH, ul. Jed­ności 20

Suszec

REMEDIUM, ul. Wyz­wole­nia 2

Wola

MEDYK, ul. Lipowa 10

Pełną listę punk­tów zna­jdziesz na Szczepimy się.

Zas­tanaw­iasz się jak się przy­go­tować do szczepienia?

Nie musisz się szczegól­nie przy­go­towywać. Zaszczepić się można bez względu na porę dnia i nieza­leżnie od posiłków. Jeśli przyj­mu­jesz na stałe jakieś lekarstwa, zażyj je, tak jak zawsze. Bądź tego dnia wypoczęta/​y!

Nur­tują Cię różné pyta­nia związane ze szczepi­e­niem prze­ci­wko COVID-​19? Zas­tanaw­iasz się czy szczepi­e­nie jest bolesne? Twój stan zdrowia nie pozwala na dojazd do punktu szczepień? Co zro­bić jeśli zauważysz niepoko­jące objawy po szczepi­once? Jesteś po prze­chorowa­niu i rozważasz czy się zaszczepić?

Odpowiedzi na te i inne pyta­nia zna­jdziesz na Szczepimy się. Pyta­nia i odpowiedzi.

Skip to content