Interniści! Zapraszamy do pracy

„Więcej zdrowia!” to proste motto, którym kieru­jemy się na co dzień

Na odd­ziale nie mamy okazji się nudzić, ani wpaść w rutynę. Tworzymy zgrany zespół zapraw­iony w bojach, który prowadzi dwóch doświad­c­zonych i charyz­maty­cznych lekarzy: ordy­na­tor Marcin Stieber i jego zastępca Marcin Kolny.

Jeśli intere­suje cię ciekawa, inten­sy­wna praca w dynam­icznym wielospec­jal­isty­cznym zes­pole – dołącz do nas! Zapraszamy do współpracy lekarzy internistów oraz chęt­nych do pod­ję­cia spec­jal­iza­cji w internie.

Dzięki bogatemu zapleczu diag­nos­ty­cznemu oraz współpracy z lekarzami różnych spec­jal­ności praca w na naszym odd­ziale, to okazja do nauki samodziel­nej i skutecznej diag­nos­tyki oraz ter­apii łączącej więk­szość dziedzin medycyny.

Specy­fika miejsca oraz pię­kno Pszczyny czynią pracę przy­jem­niejszą. Trady­cje szpi­talne towarzyszą nam od prawie 160 lat. Jeśli czu­jesz potrzebę efektu syn­ergii jaką cechuje praca w szpi­talu powia­towym zapraszamy do nas.

  • Jeśli nie boisz się ciężkiej pracy zapraszamy do nas.
  • Jeśli chcesz poma­gać zapraszamy do nas.
  • Jeśli chcesz się poczuć prawdzi­wym internistą zapraszamy do nas.
  • Jeśli chcesz poczuć satys­fakcję po skońc­zonym dyżurze zapraszamy do nas.
  • Jeśli brakuje ci zwykłych uśmiechów ludzi zapraszamy do nas!
Skip to content