Odwiedziny w Szpitalu Joannitas w Pszczynie

Informujemy, że od dziś przywrócono możliwość osobistych odwiedzin w Oddziale chorób wewnętrznych.
Odwiedziny w Szpitalu odbywają się według następujących zasad:

  1. Odwiedziny są możliwe we wszystkie dni tygodnia.
  2. Z uwagi na organizację pracy w oddziałach odwiedziny pacjentów możliwe są od godz. 14.00 do godz. 18.00.
  3. Z uwagi na specyfikę działalności w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odwiedziny pacjentów oddziału możliwe są od godz. 15.00 do 17.00.
  4. Osoba niepełnoletnia może pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za jej zachowanie i bezpieczeństwo odwiedzić pacjenta.
  5. Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny odwiedzać pacjentów.
  6. Zasady odwiedzin obowiązujące w Szpitalu:

a) niezwłocznie po wejściu do Szpitala osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego umycia rąk (wodą z mydłem) lub ich dezynfekcji;
b) rekomenduje się, żeby jednoczasowo u jednego pacjenta przebywała 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby;
c) podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos;
d) rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie osoba odwiedzająca bezpośrednio przed kontaktem dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce;
e) zakazuje się odwiedzin przez osoby z objawami infekcji, jak również przez osoby będące w czasie izolacji lub na kwarantannie.

Z pełnym regulaminem odwiedzin można zapoznać się w zakładce Odwiedzający: Kliknij tutaj

Skip to content