Jak pracuje Izba przyjęć

Szpital Joannitas w Pszczynie wprowadził w Izbie przyjęć system oceny, którego celem jest sprawne przyjmowanie pacjentów. Podczas przyjęcia zostaje wykonana ocena podstawowych parametrów życiowych, na podstawie której – w zależności od stanu zdrowia – personel określa, jak pilnie musi zostać udzielona danej osobie pomoc.

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia odbywa się to natychmiastowo. Pacjenci w stanie stabilnym oczekują na pomoc w dalszej kolejności.
O czasie udzielenia pomocy decyduje stan zdrowia określony przez personel medyczny, nie czas przybycia na Izbę przyjęć.


Przypominamy, iż na Izbę przyjęć powinni zgłaszać się pacjenci:
– ze skierowaniem w trybie planowym (planowe przyjęcie na oddział),
– ze skierowaniem w trybie nagłym,
– przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
– w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i/lub życia.

Skip to content