365 dni działalności minionego roku – podsumowanie statystyczne

2023 to rok w którym udało się nam uruchomić kolejne poranie: neurologiczną, kardiologiczną i prehabilitacyjną. Poszerzyliśmy bazę sprzętów medycznych o takie urządzenia jak m.in. diatermia i laparoskop na bloku operacyjnym, fotel ginekologiczny, dwa kolonoskopy, gastroskop czy wyposażenie gabinetu kardiologicznego.

Przeprowadziliśmy remonty wybranych odcinków szpitalnych – części ginekologicznej, internistycznej, poradni nocnej i świątecznej opieki medycznej, a także rozpoczęliśmy remont części przeznaczonej na pododdział udarowy.

Szkoliliśmy się z zakresu NZK, resuscytacji, farmakoterapii, czy obsługi pacjenta niepełnosprawnego. Odwiedzały nas dzieci i młodzież z okolicznych szkół biorąc udział w koncertach i warsztatach z podopiecznymi ZPO. Świętowaliśmy razem z małymi pacjentami z neonatologii Dzień Mamy, Dzień Taty, Mikołajki, czy Dzień Wcześniaka.

Dzięki pomocy lokalnych społeczników otwarty został ogród przy szpitalu. Zostaliśmy wybrani do realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego. Przystąpiliśmy do programu „Dobry Posiłek”. Uzyskaliśmy kolejne miejsca rezydenckie, a także otrzymaliśmy Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.

Rozwój i pracę całego zespołu pokazują liczby, które znacznie wzrosły w porównaniu do 2022 r.- liczba hospitalizacji, udzielonych porad, zrealizowanych badań i liczbę urodzonych maluchów.

Nieustannie staramy się podnosić jakość świadczonych usług, aby nasi pacjenci czuli się bezpiecznie i mieli jak najlepszą opiekę. Wśród planów, jakie Zarząd Szpitala ma na następny rok znajdują się m.in. takie pozycje jak rozwój poradni specjalistycznych, rozszerzenie działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, realizacja kolejnych programów profilaktycznych i poprawa infrastruktury szpitalnej.

Wiemy, że wiele jeszcze przed nami. To co udało nam się w tym roku jest sumą pracy wielu osób i instytucji, dla których Szpital jest po prostu ważny. Dziękujemy Wam wszystkich za zaangażowanie, wsparcie i dobrą energię.

Skip to content