Punkt pobrań wymazów SARS-​CoV-​2 (COVID-​19)

rok temu
punkt pobrań   mapa

Infor­ma­cje o pracy punktu pobrań przy szpitalu.

Kon­takt do Punktu pobrań

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 611 53 05

Har­mono­gram pracy punktu pobrań (godziny pracy punktu):

poniedzi­ałek: 07:0010.00

wtorek: 07:0010.00

środa: 07:0010.00

czwartek: 07:0010.00

piątek: 07:0010.00

sob­ota: 07:0010.00

niedziela: 07:0010.00

bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pac­jen­tów: 326115305

Nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja.

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL.

Wynik bada­nia można zobaczyć na Inter­né­towym Kon­cie Pacjenta.

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:

a) na stronie pac​jent​.gov​.pl

b) pod numerem infolinii NFZ800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny