Młodzi ludzie i kolędy

3 lata temu

22 sty­cz­nia na odd­zi­ałach odbyły się kon­certy kolęd

Choć święta Bożego Nar­o­dzenia odchodzą powoli w zapom­nie­nie, to jed­nak udało się przedłużyć świąteczny nas­trój. 22 sty­cz­nia 2019 r. do naszego szpi­tala przyszła kilku­nas­toosobowa grupa młodzieży z III Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Pszczynie, żeby choć na chwilę umilić czas pac­jen­tom, odwiedza­ją­cym i pra­cown­ikom. Były gitary, był śpiew, były pogodne kolędy. Nie obyło się również bez rock­owych, pol­s­kich kawałków. Młodzi ludzie wiedzą, jak przekazać pozy­ty­wną energię. I choć za oknami mroźno, to na odd­zi­ałach panowała ciepła atmos­fera. Pac­jenci mogli posłuchać roz­grze­wa­jącej duszę i umysł muzyki, bez której nasz świat byłby o wiele uboższy. Z całego serca dzięku­jemy młodzieży i orga­ni­za­torom – za pasję, za wrażli­wość, za zaan­gażowanie – po prostu za obec­ność i pamięć.