Poradnia chirurgiczna i ortopedyczna

Rusza porad­nia chirur­giczna i ortope­dy­czna na NFZ!

Dzięki ogrom­nej życ­zli­wości Śląskiego Odd­zi­ału NFZ oraz wielu roz­mowom została zawarta umowa na porad­nię chirur­giczną oraz porad­nię urazowo-​ortopedyczną finan­sowane przez NFZ w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie. Umowa zawarta jest do 31 października 2019 r.

Ruszamy od najbliższego poniedzi­ałku, 3 czer­wca 2019 r.!

Godziny przyjęć w poradni chirur­gicznej:

poniedzi­ałek od godz. 9.00 do 13.00

środa od godz. 14.00 do 18.00

piątek od godz. 9.00 do 13.00

Godziny przyjęć w poradni urazowo-​ortopedycznej:

wtorek od godz. 9.00 do godz. 14.00

środa od godz. 14.00 do godz. 18.00

czwartek od godz. 9.00 do godz. 14.00

Nr tel. do poradni chirur­gicznej oraz poradni urazowo-​ortopedycznej:

32 214 83 10 wewn. 458 lub 208

czynny w poniedzi­ałek, wtorek, czwartek oraz piątek od 7.00 – 15.00, w środę od 10.00 – 18.00

Skip to content