Planowa izba przyjęć w nowej lokalizacji

Zmi­any orga­ni­za­cyjne w Szpitalu

Dla lep­szej orga­ni­za­cji ruchu chorych w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie rejes­tracja Planowej izby przyjęć została prze­nie­siona do odpowied­nio przys­tosowanego pomieszczenia w Izbie przyjęć.

Pac­jenci zgłasza­jący się na umówiony zabieg powinni kierować się do wejś­cia do szpi­tala od strony ul. dr. Witolda Antesa.

Dla ułatwienia przy­go­towal­iśmy dla Państwa mapkę, która w prosty sposób pokazuje jak trafić na Planową izbę przyjęć.

Mapa wejścia planowej izby przyjęć
Skip to content