LECZYŁEŚ SIĘ W NASZYM SZPITALU? WYPEŁNIJ ANKIETĘ SATYSFAKCJI PACJENTA

Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadza pilotaż badania ankietowego doświadczeń pacjentów ze świadczonej opieki szpitalnej PASAT IKP.

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy pacjenci szpitala. Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej. Formularz składa się z 13 pytań oraz pytania otwartego dotyczącego uwag pacjentów.

Wypełnienie ankiety zajmuje do 5 minut. Znajdź chwilę, odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam znaleźć obszary, w których powinniśmy poprawić jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do udziału w badaniu: WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Skip to content